درباره ما

رویا مگ به معنای واقعی برای ما یک رویا بود. حالا این رویا به واقعیت پیوسته است!

تیم رویا مگ سالها در فضای مجازی فعالیت موفق داشته است اما همیشه یک مورد برای ما مثل یک رویا بود که یک سایت و مجله راه اندازی کنیم و بتوانیم مطالب مفید در اختیار هم زبان ها و هموطنان خود قرار دهیم.

حالا ما این رویا را به واقعیت تبدیل کرده ایم اما در ادامه راه به کمک و همراهی شما نیازمندیم.

باقی داستان بماند برای روزهایی که شما همراهمان می شوید